TUNNETTU TOIMITTAJA

Finavia Oyj on tarkistanut päivämäärällä 22.9.2017 Exclusive Logistics Finland Oy:n toiminnot ja ne vastaavat komission asetuksen 2015/1998 tunnetulle toimittajalle asetetut vaatimukset. Hyväksyntä on voimassa kerrallaan kaksi (2) vuotta.

 

Lisää uutisia