ISO9001:2015 ja ISO14001:2015

Yrityksellä on ollut 09/2015 asti ISO9001:2008 ja ISO14001:2004 sertifikaatit. 28.9.2017 Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch on auditoinnut organisaation laatujohtamisjärjestelmän ja sen on todettu täyttävän ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset.

Soveltamisala: Logistiikkapalveluiden myynti, markkinointi, kehitys ja tuotanto. Yritys rakentaa parhaillaan myös Ekokompassi ympäristöjärjestelmää.

”ISO 9001 on laadunhallintajärjestelmiä koskeva standardi. Sen avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät aina niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset.

Jo yli miljoonalla yrityksellä on ISO 9001 -sertifiointi, ja määrä kasvaa edelleen. Standardi on saavuttanut niin vankan aseman, että monet kansainväliset suuryritykset ja järjestöt vaativat yhteistyökumppaneiltaan ja toimittajiltaan ISO 9001 -sertifiointia. Sen tarjoamat laadunhallintakäytännöt ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi vähentää riskejä erityisesti tiukkaa laadunvalvontaa edellyttävillä toimialoilla jo yli viiden vuosikymmenen ajan.

Vaikka standardi laadittiin jo 55 vuotta sitten, ja sitä on matkan varrella päivitetty useaan otteeseen, sen tarjoama hyöty on sama kuin aina ennenkin: sertifiointi osoittaa yhteistyökumppaneillesi ja asiakkaillesi, että yrityksessäsi noudatetaan tiukkoja laadunvarmistusprosesseja koko organisaation tasolla. Lyhyesti sanottuna tämä osoittaa yrityksesi olevan luotettava. ”

 

Lisää uutisia