Exclusive Logistics: Johtamisjärjestelmä ISO 9001 ja ISO 14001

Olemme laatineet ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 draftien vaatimukset huomioivan johtamisjärjestelmän. Tulemme vielä jatkossa laajentamaan järjestelmämme kattamaan ISO 45001 työturvallisuus standardin vaatimukset. Standardi on suunniteltu julkaistavan 2016 ja korvaa OHSAS 18001 standardin. Sertifiointitodistus liittenä.

Johtamisjärjestelmämme näkyy sidosryhmillemme entistä jämäkämpänä poikkeamien ja kehitysehdotusten ohjauksena. Viestimme tavoitteistamme sekä niiden kehittymisestä jatkossa kaikille sidosryhmillemme kuten Teille viestintäsuunnitelman mukaisesti. Liitteenä toimintapolitiikkamme sekä visiota ja strategiaa tukeva tasapainotettu mittaristomme. Tutustu tavoitteisiimme ja keinoihimme.

Järjestelmämme auditoidaan ja sertifioidaan kaksivaiheisesti Bureau Veritaksen toimesta. Esiarviointi tehdään kesällä 2015 ja varsinainen sertifiointiauditointi taas syksyllä 2015. Sertifikaattimme kopio on nähtävissä sivuillamme sekä alkuperäinen Toimistollamme kun auditoinnit on toteutettu ja mahdolliset havaitut poikkeamat suljettu. 

Sertifikaatti on kuitenkin vain toissijainen tavoitteemme järjestelmälle.
Ensimmäinen tavoitteemme järjestelmälle on kuitenkin että pystymme parantaa prosessejamme systemaattisesti, päästä asetettuihin tavoitteisiimme ja toteuttaa visiomme!

"Visio: Yrityksen visiona on uudistaa ja kehittää kuljetus- ja logistiikkasektorin liiketoimintamalleja verkostoitumalla ja ulkoistuksen astetta nostamalla sekä olla tässä edelläkävijä. Yritys tavoittelee kovaa kasvua ja tahtoo olla logistiikka sektorin tunnetuimpia uudistajia niin sisäisten prosessien kuin asiakkaan arvon lisääjänä."

Roni Penttilä, Toimitusjohtaja
Dir.  +358 (0) 102 7979 10
Tel.  +358 (0) 102 7979 00
roni.penttila@exclusivelogistics.fi

Lisää uutisia